การรับสมัครหลักสูตรระยะสั้นในเดือนกรกฎาคม 2563!

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2020 * วันหยุดฤดูร้อน: 1 – 16 สิงหาคม

ปิดรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

กรุณาติดต่อดังต่อไปนี้หากคุณมีคำถามใด ๆ

โทร: + 81-73-473-3338
e-mail: japanese@wakayamaymca.org

Short term course
Download