ตุลาคม 2563 เปิดหลักสูตรระยะยาว
ผู้ที่มีวีซ่าอยู่แล้ว (ผู้พำนักอาศัยอยู่กับครอบครัวคู่สมรส ฯลฯ )

ระยะเวลาการสมัคร: ถึง 11 กันยายน 2563 (วันศุกร์)
หากคุณต้องการกรุณาติดต่อดังต่อไปนี้

TEL:+81-73-473-3338
E-mail:japanese@wakayamaymca.org