หลักสูตรระยะสั้นตุลาคม 2563

ระยะเวลา:6 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2563

ปิดรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

กรุณาติดต่อดังต่อไปนี้หากคุณมีคำถามใด ๆ

TEL: +81-73-473-3338
e-mail: japanese@wakayamaymca.org

หลักสูตรระยะสั้น
ดาวน์โหลด