日本語 簡体中文 繁体中文 한국어 Indonesia English Français Espanol Deutsch ภาษาไทย Português русский

Dựa trên lối sống phục sự và tình yêu thiêng liêng đối với Chúa Giê-su, cùng với sự phát triển trưởng thành về mặt thể chất, sự thông hiểu và tinh thần của thanh thiếu niên những con người sẽ gánh vác sự nghiệp thời đại mà hướng đến hiện thực một thế giới hoà bình và xã hội mà toàn thể nhân loại cùng chung sống.
Cùng với sự phát triển cân bằng của 4 kĩ năng của năng lực Tiếng Nhật (Nghe, Nói, Đọc, Viết ) mà còn khuyến khích sự tìm tòi về văn hoá Nhật Bản và thông qua sự thông hiểu lẫn nhau của con người của nhiều quốc gia khác nhau nhằm giáo dục những con người cống hiến và đóng góp cho một xã hội chung

Blog

Tháng 10 năm 2024 Khóa học dài hạn

Tháng 10 năm 2024 Khóa học dài hạn Thời gian áp dụng nh …

Thông báo khóa học tháng 4 năm 2024

Việc đăng ký cho sinh viên khóa tháng 4 năm 2024 sẽ kết …

  • facebook
PAGETOP